Pécsi Tudományegyetem – Orvostudományi Centrum Közösségi Fejlesztése ELŐTTE-UTÁNA

Posted on

KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA

 

Törekvéseink legfontosabb eleme, melyre megbízást kaptunk, a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Centrum Fejlesztése kapcsán, a közösségi terek újraszervezése. Ez magában foglalja a kampusz nemzetközi versenyképességének erősítését azáltal, hogy olyan térrendszert alakít ki, mely megalapozza az együttgondolkodás tereit. Ezzel kerülhet be az egyetem abba a vérkeringésbe, mely a hiteles tudás intézményes megszerzéséért vivott küzdelemről szól, s mely küzdelemben az egyetemeken kívül részt vesznek a könyvtárak az inkubátor házak és co-working munkehelyek át a start up laborok népes tábora egyaránt.

 

Mi szükséges ehhez?

 1. Természetes változó fény.
 2. Tágasság, melynek részei a növények.

 

Mindkettőnek bizonyítottan pozitív pszichés hatása van, s növeli az egyén és közösség kritikus gondolkodásra, kollaborációra, kreativitásra, kommunikációra való képességét, melyek jelen tudásunk szerint a leginkább időtálló képességek* az állandó változás közepette.

*Yuval Noah Harari: Sapiens (2011), Homo Deus (2015), 21 lecke a 21. századra (2018).

TERMÉSZETES FÉNY

 

Természetes fényt leginkább az égbolt irányából várhatunk, így nem meglepő, hogy a kampusz központi elemét, az Elméleti Tömböt, ebben az irányban lehet fejleszteni. Ezt a célt szolgálja az udvar üvegtető fedése, illetve a szűkös belvilágú negyedik emelet bevilágítása a mennyezetének kibontásával, a tető oromfalán keresztüli sávos megnyitással.

 

 

TÁGASSÁG

 

A kampusz és különösen a központi épület léptéke megköveteli, hogy városi szövetként tekintsünk a belső terekre. Ennélfogva nem folyosókra és termekre, hanem árkádos terekre és udvarok helyett növényekkel teli városi terekre van szükség a tágasság, átláthatóság, élhetőség érdekében.

 

A központi épület (SIET) meglévő udvar falai a koncepció szerint körben – belső térré válva – megnyílnak, fénnyel és vizuálisan átöblítve az eddig zárványként működő teret. Az udvarra közösségi terek sora nyílik rá galériaszerűen:

 

 1. Az érintetlenül hagyott aula feletti tető télikertté alakul beltéri növényekkel, mely az év nagy részében pótolhatja a kültéri park tágasságát.

 

 1. Az előadók feletti ferde tető lépcsős télikertté változik, kétféle karakterben megjelenítve a lépcsős előadótér szerepét: A keleti oldal amfiteátrum-szerű körbeölelő, intimebb, kialakítva több “domboldalt”, míg a nyugati szárnyban geometrikusabb, nagyobb színterű a szerkesztése. A két karakter megkülönböztetése segíti a tájékozódást az amúgy teljesen szimmetrikus központi épület városrész méretű szövetében, mivel rálátni szinte mindenütt.

 

 1. A körbefutó folyosók, mint közlekedők helyett egy a belsővel összenyitott árkádos térré alakul az első emelet.

 

 1. A belső térrendszer a főbejárat melletti lépcsők közti födém kibontásával már a megérkezéskor feltárul, ezzel a térrendszer önmagát olvasható teszi, segítve a magától értetődő tájékozódást.

 

 1. Az udvarra multifunkcionális terek néznek az északi szárnyban, melyeket közösségi funkcióin túl interdiszciplináris célokra, co-working munkahelyek kialakítására, vagy inkubátor, projekt tér kialakítására is alkalmassá teszik.

 

 1. Összekötő hidak segítik a közlekedést a 100 méter hosszú belső tér két oldalán, melyek közül a felsők vízszintesek, szélesek és helyet adnak a belső térre néző pultsornak, ezzel biztosítva az egyéni és kiscsoportos tanulás, elvonulás helyeit, akár co-working jelleggel.

 

 1. A felső két szint kiszélesedő közlekedőinek tanulópultjai ugyanígy hasznosulnak.

 

 1. A negyedik emelet Hallgatói VIP Klubja a mennyezet kibontásával válik tágas térré, melyet az azonos módon kibontott szomszádos könyvtártérrel és oktatói terekkel még tovább lehet növelni, flexibilis használatot feltételezve.

 

 1. A tetőtér közösségi terek a csendes foglalkozások színterei, nagyobb, akár előadói, kiállítói eseményeket is be tud fogadni.

További közösségi helyek:

 

 1. A főépület alagsori rekreációs terek a zajosabb műfajoknak, a sporton túl a zenei műhelynek, média vágó-, keverő pultnak, vagy akár kerékpárszervízzel egybekötött barkácsműhelynek is helyet ad.

 

 1. Jó kapcsolat alakul ki így a Honvéd utca 3. alatti – SIGY- épület közösségi tereivel, fogyasztó tereivel, teraszával.

 

 1. A főépület főbejáratának akadálymentesítéséhez egy nagyvonalú dombot érdemes létrehozni, mely szintbeni megérkezést tesz lehetővé terasszal, egyszerű kávézó, büfé közösségi térrel a beltérben. A domb alatt kerékpártároló alakítható ki védetten, közvetlen bejárással az épületbe, ahol a rekreációs öltözőkben le lehet zuhanyozni, átöltözni.

HASZNOSSÁG
A közösségi terekkel olyan zónák jönnek létre, melyek az egyetem hagyományos funkcióinak, a tanulás tereinek szerepén túl képesek betölteni a közösségteremtő, inkubátor, co-working, különböző szakterületeken átívelő kapcsolatteremtő szerep betöltését, mindezt a rendezvényektől kezdve a kiscsoportos foglalkozásokon túl az egyéni elmélyedést segítő terek sokszínűségéig.

 

Az intézményi terek kiosztását a megbízókkal egyeztetve végeztük, jelen tervfázis léptékének megfelelően. Elsősorban az összesített volumen elhelyezhetőségét vizsgáltuk. Elrendezésük, átszervezésük nagy flexibilitással bír a tervezés további szakaszaiban, tekintve, hogy a rendelkezésre álló épületek térrendszere igen hasonló, közel azonos traktusszélességű elemekből áll.

FENNTARTHATÓSÁG

 

Energetikai megfontolásokból a főépület udvar fedése nyugat-kelet irányú, az így kialakuló déli tetősíkokat könnyebb egy külső zsalus árnyékolóval ellátni a nyári felmelegedést megelőzendő.

 

Energetikai megfontolásból kellett újragondolni az összes függőleges közlekedőmagot, vizesblokkot, aknát, hiszen az új irányelvek szükségessé teszik a terek légtechnikai kezelését. Ez leginkább a főépület negyedik épületének térrendszerét érintette, ahol az épület többi részével megegyező oldalfolyosós rendszerre kellett átszervezni a meglévő középfolyosókat.

 

Ugyanilyen megfontolásból került be a belső közlekedőket és közösségi tereket összeszövő térrendszer, födémáttörésekkel, falmegnyitásokkal, melyet így álmennyezet nélkül, csupán az épület legtetején elhelyezett közös elszívókkal és alsó betáplálással át lehet öblíteni.

 

A menekítés feltételeinek megfelelően tűzvédelmi szempontból helyeztünk el két új lépcsőházat a főépület dél-nyugati és dél-keleti sarkában.

PARKOLÓK

 

Megbízásunk nem terjed ki a parkolók vizsgálatára, ahogy a kampusz belső közlekedésének vizsgálata sem.

Budapest, 2019. szeptember

 

 

Lévai Tamás DLA

építész, vezető tervező

 

Tarka Építész Műterem