Járási Hivatal – Eger – tervpályázat

Posted on

F O L Y T O N O S S Á G

Ebbe az egy szóba lehet sűríteni mindazt, amit igazán fontosnak vélünk e helyt.

Kifejezi azt a vágyat, hogy a meglévő városi szövet élő módon folytatódhasson. A hely léptéke, karaktere ne változzék, de ne is merevedjen be. Koncepciónk az Eger-patak mentén kialakult kultúrtáj mikroklímáját hivatott életre kelteni.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG

A kiírás legnagyobb dilemmája, hogyan lehet mindezt költséghatékonyan megoldani. A meglévő épület minden ízében teljesíti városszövetben betöltött szerepét, felújítása a kiírás szerint nehézségekbe ütközik. Könnyen belátható, hogy mivel a meglévő épület nem élvez műemléki védettséget, ezért az ehhez mért felújítási költségekre sem számíthat. E peremfeltételeknek megfelelő technológiát kell tehát találni, mely megfelel az iparosított, tehát költséghatékonyabb építési technológiáknak, elkerülve a manufaktúrás kereteket igénylő finomkodást.

TECHNOLÓGIA

A következő megoldást javasoljuk; a meglévő épületből csak a külső falakat tartjuk meg, de azokat sem tartószerkezeti, hanem csupán átszellőztetett burkolati szerepben. Ezáltal létrejön egy olyan klímahomlokzat, ahol a meglévő falat még szigetelni sem szükséges felesleges mértékben, hiszen az átszellőzés lélegzővé teszi, mintha valóban élne; télen bezárva a levegőt paplanként öleli körbe a házat, nyáron csupán árnyékol, alul és felül megnyitva ki lehet öblíteni a levegőt.

Ezzel a móddal lehetővé válik, hogy az új szerkezet a lehető legtakarékosabb vasbeton vázszerkezetű, kitöltő falas rendszerű legyen, ahol a belső kéreg könnyűszerkezetes hőszigetelő rendszer. Pont és síkalapozás is megvalósítható, melyet a talajmechanika ismeretében lehet eldönteni.

A meglévő pincénél le kell menni az alapozással, így ott érdemes pincében gondolkodni az új kialakításnál is.

HASZNOSSÁG

A kontyolt nyeregtető kontúr változatlan marad, a bevilágításnak megfelelő helyen kap üvegtető fedést műterem bevilágító jelleggel. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az új szinteket újraosztva a szükséges alapterület rendelkezésre álljon, ráadásul a felső két szinten a visszahúzással a válaszfalak kialakítása függetlenedni tud a homlokzat ablakkiosztásának ritmusától.

A cellás irodai kialakítás helyett a közösségi munkavégzést választottuk, mely külön hasznosítható közösségi térként, akárcsak a co-working munkahelyeken, gördíthető, zárható mobíliákkal. A kialakítás lehetővé teszi a hagyományos cellás elrendezést is, melyet szaggatott falakkal jeleztünk.

Az így létrejövő teraszok tovább emelik a munkhely téri minőségét.

FENNTARTHATÓSÁG

Az új szerkezettel együtt kialakított hőcserélős rendszer kiépítését javasoljuk; mennyezet és padló hűtés/fűtést, mely várhatóan a klímahomlokzattal együtt nagyon kedvező fenntarthatóságot ad.

A tető üvegfelületére integrált fotóvoltaikus rendszert javaslunk, mely árnyékolás és környezetbe illeszkedés szempontjából is hasznos. Ezen kívül külső textíl árnyékolót érdemes a tetőbevilágítókra illeszteni a nyári szezonban. A liftakna melletti légakna közvetíti a friss levegő utánpótlást légcserélőn keresztül.

ANYAGOK

A napi hőingadozás csillapítása érdekében a mennyezeten szabad hőcsillapító felületek vannak: beton felületek, ahogy a csiszolt beton a padló is. Ez utóbbi a sík felületével segíti a mobíliák mozgatását, gyors átrendezhetőségét. A lépcsőház az eredeti helyén és geometriával, de új szerkezettel alakítandó ki, hogy ne legyenek bonyolult csomóponti helyzetek. Az íves lépcsőkarra eltérési engedélyt szükséges kérni, mint menekülési útra, de a gyakorlat szerint ez nem lehet gond, esetleg a lépcsőház megnyitásával ellentételezhető.

Az árkád melletti bejáratnál üveg portál van kialakítva. A válaszfalak könnyűszerkezetesek, könnyen áthelyezhetők. A lift és a vizesblokkok alkotta mag vasbeton, merevítő szerepű, kompaktsága a hosszú távon könnyen átalakítható tereket maximalizálja.

A meglévő fal vakolat architektúrája feljavítandó, a tető hagyományos cserépfedést kap, melyek homogének a vizuális környezetükkel.

A meglévő fák a koncepció szerint sértetlenül maradnak és újabbakkal egészülnek ki.  A kerítést elbontva a városi gyalogos ösvények hálózatába kötjük a kertet.

A  k e r t   f e n n t a r t h a t ó s á g a  érdekében fontos, hogy a klasszikus zöld füves terület kialakítása helyett inkább a használati zónák pontosabb kijelölése a cél, koncepciónk szerint így a nem járófelületekre talajtakaró és falra is futtatható növények, a járófelületre stabilizált földburkolat kerülne. A nagy, lombot adó fák telepítése teremti hosszabb távon a legjobb mikroklímát.

Amennyiben elkerülhetetlen, a parkolót a meglévő fák rendszerében alakítottuk ki, de inkább támogatjuk a felmerült kisbuszos közlekedést a gyalogos és kerékpáros forgalom fejlesztésével együtt!

A tervezési helyszín körzetében csillapított forgalmat és egységesített térburkolati rendszert javaslunk szintkülönbségek nélkül.