ÚJ KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS PLÉBÁNIA PASARÉTEN

Posted on

II. díjas meghívásos tervpályázat

HELY

Pasaréten a  f o l y t o n o s s á g valódi tartalommal bír. Ahogy közösségi és szellemi értelemben, úgy az épített környezet minőségében egyaránt: ezt kell csupán tovább építeni.

Közösség kovácsolásához a ferences hagyományok szerint kezdetben elegendő egy tál pogácsa, melyet elhelyezünk egy asztalon. “Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek…” Ám ahhoz hogy ki tudjon bontakozni a közösség szellemisége, az épített környezetnek kell keretet biztosítani. A keret t ö b b f é l e   t é r i   m i n ő s é get jelent, lehet

– kifelé kommunikáló, nyitott, befogadó, hivogató, marasztaló

– és befelé figyelő, mely védettséget ad, csendet, nyugalmat.

Leggyakrabban mindezt a  s z a b a d   t é rben tudjuk elképzelni és megélni, miközben lágyan süt a nap, friss szellő lebben s a közösség derűs hangjait nem zavarja semmi.

Rimanóczy nagy mestereket idéző módon egy s z e r k e s z t e t t  r e n det teremtett a buszforduló-bisztró horizontális erővonalaival és a torony hangsúlyos vertikális elemével. Ezt a szövetet szükséges továbbszőni. Koncepciónkban a h o r i z o n t á l i s elem folytatását választottuk, mert a közösségi ház helyszínéül választott telek ezzel oly módon tud egységet képezni, hogy az kölcsönös előnyökkel járva szimbiózist jelent, erősítve a P a s a r é t i   t é r   v á r o s i   a l k ö z p o n ti szerepét.

FÉNYEK – HANGOK

A kitűzött cél, hogy a közösségnek keretet biztosítsunk, szoros összefüggésben van a városi szövet léptékével. A meglévő adottságok: így a templom előtti tér illetve a kvadrum elemzése jól mutatja azt a nagyságrendet, mely jellemző erre a helyre és kellő intimitást ad, de a fény jól átjárja. Ezt a léptéket szőttük tovább a közösségi ház esetében is többféle minőségben:

– az invitáló előkert

– a zárt belső

– a védett hátsó kert hármasságával

– és az ezek feletti szellős tetőterasszal.

E helyeket szövi körbe a  k é r e g, mely az előkert körül kerti pavilonná válik, az épület mellett árnyékolóként és közlekedőként viselkedik, a hátsó kert körül akusztikai fontosságú: egyrészt a szomszédok felöl érkező zajokat szűri, másrészt a rendezvények is kevésbé zavarják a külső környezetet. E hangelnyelő kéreg egyúttal nézőtér, játszótér, szabadtéri konyha szerepét is betölti.

A ház egészén kulcsfontosságú a  n y i t h a t ó   f a l a k  szerepe, hiszen amint jobb idő van, megnyitásukkal azonnal közelebb kerülünk a vágyott szabadtér felé, akár napi szinten is. Érdemes megfigyelni a szomszédos bisztró nyitható üvegfalát ebben a tavaszi-őszi időszakban, mely a reggeli órákban még zárva van, délelőtt kezdik megnyitogatni, délre teljesen kitárul, s mindenki inkább az üvegfal melletti székeket foglalja el semmint a benti helyeket.

HASZNOSSÁG

A  t e l j e s   h o s s z á b a n   n y i t h a t ó – z á r h a t ó    t e r e k k e l  a kevés hely többcélú felhasználása is megvalósul. A terek használatának elosztásánál elsődleges szempont volt a kert-terasz-udvar meglévő adottságaihoz való kapcsolódás. Az utca felöl befogadónak kell lenni, de nem az épület hívogat, hanem az emberek, akik benne vannak, így egy olyan

c s a l o g a t ó  – divatos szóval – p r o j e k t  t e r e t hoztunk létre, mely közösségi események színtere, kávézó, étkeztető, kiállító vagy éppen termékárusító felület, ahol az adventi koszorúkötéstől a lelkiségi könyvvásárig, a zarándoklatok fotókiállításaitól a plébánia történetét bemutató vetítésig, a szociális ellátás keretén belül a déli ebédosztástól a krumpliebédig számtalan átmeneti kül/beltéri történés helyet kaphat. E tér természetesen a közösségi ház belsejében zajló eseményeinek nyüzsgő előtere, mely önmagát hirdeti az utcán, így bevonva azokat is, akik nem tudnak e hely programjairól.

Az u t c a i   s z i n tnek e l o s z t ó   s z e r e p e van, a párhuzamos működés és szétválaszthatóság érdekében külön lejáratot biztosít a kertbe, lefelé a hátsó kertbe,  felfelé a tetőteraszra, az irodába és külön gazdasági bejárattal a konyhába. Fontos, hogy az étellift mindkét irányba tud nyílni, így a külső és belső igényeket is kiszolgálja. A bisztró kertjéhez kell kapcsolódnia a nagy előadóteremnek, melynek belmagasságigénye meghatározza az utcai megérkezés szintjének galériás terét. A bejárattól áttekinthető a belső közlekedés, a nagyterem akusztikai üvegfalán keresztül. A termek sötétítése egyszerű akusztikai hangelnyelő függönnyel megoldható.

A cellás irodai kialakítás helyett a közösségi munkavégzést választottuk, mely külön hasznosítható közösségi térként, vagy bérbeadható akár az utca szinten, akár a tetőterasz mellett, akár napi órarendre lebontva, akárcsak a co-working munkahelyeken, gördíthető, zárható mobíliákkal.

FENNTARTHATÓSÁG

A kiadhatóság, a termek egyidejű kihasználtsága, a többcélú terek nemcsak a felesleges túlépítést optimalizálják, segítenek abban is, hogy ne kelljen többszörösen kifűteni a tereket. Az egyre komolyabb energetikai megfontolások azt a kérdést is felvetik, hogy érdemes-e egész évben fűthető és hűthető helyeket teremteni, vagy érdemes esetleg megkülönböztetetten gondolkodni. Ez utóbbit tesszük, amikor javasoljuk

– az utcával határos nyitható pavilont ugyan fűthetőnek kialakítani, de nem a leghidegebb néhány hétre méretezve a hőleadó felületeket,

– a hátsó kerti színt, mely inkább a melegebb hónapokban érdekes, fűtetlen módon kialakítani.

– A tájolás, az árnyékoló rendszer, a nagy felnyíló felületek révén a tömegek könnyű átöblíthetősége nem teszi szükségessé az épület hűtését, mégis felmerülő igény esetén a hőcserélős rendszer kiválasztásával együtt érdemes megfontolni.

A anyagok kiválasztása is ezt az elvet követi. A napi hőingadozás csillapítása érdekében szabad hőcsillapító felületek vannak. A telken jelenleg álló, meglévő társasház bontása nem magától értetődő, de a kinyerhető t é g l át felhasználtuk az akusztikai kéreg és kerítés anyagaként, s a vasbeton váz kitöltő falazataként is megjelenik a közösségi ház esetében. A téglafelület csak vékony glettelést kap, melyen átsejlik a tégla faktúrája. Hatásában közel kerül a templom vakolt világához, de annál kevésbé sérülékeny, vizuálisan gazdagabb, kevéssé koszolódó, helyileg is javítható, fenntarthatóbb anyagot eredményez.

Az épület szerkezetileg egyszerű vasbeton vázas, a nagy megnyitások parapetmagas tartókkal kezelhetők.

 

A  k e r t   f e n n t a r t h a t ó s á g a  érdekében fontos, hogy a klasszikus zöld füves terület kialakítása helyett inkább a használati zónák pontosabb kijelölése a cél, koncepciónk szerint így a nem járófelületekre talajtakaró és falra is futtatható növények, a járófelületre stabilizált földburkolat kerülne. A nagy, lombot adó fák telepítése teremti hosszabb távon a legjobb mikroklímát, addig is árnyékolókat lehet az épített keretre feszíteni.

Parkolót a templomkertben alakítottunk ki a kért számban, a közösségi ház parkolása ezen a helyen nem szerencsés, mert a rendezvények lökéshullámszerűen érkező látogatóit már az utca sem tudja jelenleg kiszolgálni, ezért az érkezést elsősorban tömegközlekedéssel javasoljuk, lévén közvetlen szomszédságban a buszforduló és a villamos. A P+R parkolók bővítését az Ördögárok mentén javasoljuk a patakpart részleges fedésével, az önkormányzattal egyeztetve.

 

 

alkotók:

Lévai Tamás

Jószai Ágnes

Szász László

Podlovics Tamás